Велика Каменова „съединява“ България в гоблен с национални шевици