Тази политика се отнася до „бисквитките“ (cookies), използвани в уеб сайтове и приложенията, управлявани от АИПИСМП Д-Р ГАВРИЛОВ ОНКОКОНСУЛТ ЕООД. Тя допълва Политиката ни за защитата на личните данни и Общите условия за използване на услугите на амбулаторията и има за цел да Ви информира защо използваме „бисквитките“, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашия уебсайт – www.gavrilov.bg, като Ви дадем възможност да намерите по-лесно това, което търсите. Бисквитките, които уебсайта ни използва, ни позволяват да съхраняваме данни за Вашето потребителско поведение, които НЕ показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви.

 Доставчик – www.gavrilov.bg

I. Общи положения

Настоящите Условия за ползване уреждат взаимоотношенията между „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „Д-Р ГАВРИЛОВ ОНКОКОНСУЛТ” ЕООД (амбулаторията) и лицата, ползващи и посещаващи уеб страница с адрес https://gavrilov.bg/ (Потребители), от друга страна.

Сайтът предлага достъп до информацията, съдържаща се в него, свободно и безплатно. В конкретни случаи, когато това е изрично посочено, се изисква регистрация, с цел запазване на час и участие/посещение на медицински прегледи, изследвания, консултации и др. В тези случаи е необходимo Потребителят да извърши регистрация, съгласно условията, посочени в „Политиката за поверителност“ на Сайта.

При използване на този сайт лицата се задължават да спазват настоящите Условия за ползване, както и приложимото законодателство на Република България и Европейския съюз.

С посещението на този сайт, Потребителите се съгласяват и изцяло приемат настоящата политика, която ще се счита за станала им известна.

Амбулаторията запазва правото си да променя едностранно всички условия за извършване на услугите и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

II. Дефиниции

1. Амбулатория: АИПИСМП „Д-Р ГАВРИЛОВ ОНКОКОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК 202124479, със седалище и адрес: гр. София, жк. Дървеница, ул. Преславска планина № 2, представлявана от Иван Гаврилов Георгиев – Управител.
2. Сайт: уеб страницата /домейн/ www.gavrilov.bg и неговите поддомейни.
3. Потребител – е физическо или юридическо лице, което посещава сайта или се е регистрирало в сайта, когато това е приложимо и използва предоставяните услуги.
4. Услуга – всички услуги – визуализирани и предлагани от сайта.
5. Профил – е част от сайта, съдържаща информация за потребителя, предоставена при регистрацията му, ако е приложимо.
6. Лични данни – са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.

III. Бисквитки и пикселни маркери

Сайтът използва известен брой „бисквитки“ и пикселни маркери.

„Бисквитките“ са малки файлове с данни, които се поставят на компютър, мобилно устройство или друго устройство, докато се разглежда Сайтът.

Пикселните маркери са миниатюрни изображения или друг код за уеб-програмиране, който може да бъде включен в сайта и в съобщенията, които се изпращат по имейл.

Сайтът може да събира информационни части като: държава, град, прекарано време на сайта ни, посетените от Вас страници, най-често посещавани страници, IP, от къде сте достъпили сайта ни (пр. намерили сте ни в Гугъл, през социалните мрежи и т.н.).

Сайтът може да използва „бисквитки“ и пикселни маркери за следните цели:

  • за да персонализира услуги към Потребителя;
  • за да направи работата на Сайта по-ефективна;
  • за да проследява трафика към сайта и използването на приложенията за статистически цели.

„Бисквитките“ или пикселните маркери никога не предоставят възможност за достъп до друга информация за Потребителя или неговия компютър, мобилно устройство или друго устройство, с изключение на информацията, която Потребителят е споделил.

Повечето браузъри автоматично приемат „бисквитките“, но Потребителят може да промените настройките така, че „бисквитките“ да бъдат отхвърляни. Отхвърлянето на „бисквитките“, използвани от Сайта, може да попречи на Потребителя да се възползва от пълната му функционалност и е възможно да не работи както трябва, когато ги използва.

Ако Потребителят не е съгласен с това, че се използват „бисквитки“, трябва да ги деактивира, като ги изтрие или като промени настройките за „бисквитки“ на компютъра си, мобилно устройство или друго устройство. Информация относно изтриването и управляването на „бисквитките“ е достъпна на www.aboutcookies.org.

Връзки към други сайтове
Ако Потребителят следва връзки на Сайта, които водят до сайтове на трети страни и които не са собственост на амбулаторията, следва да знае, че тези сайтове имат свои собствени политики за бисквитки. Сайтът не носи отговорност за тези политики за бисквитки.

За връзка със Сайта
Можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта www.gavrilov.bg, на телефон: +359 02 441 05 01 в работното време на кабинетите, чрез имейл: info@gavrilov.bg или на посочения адрес на амбулаторията – 1756 София, ж.к. Дървеница, ул. Преславска планина № 2.

Ако Потребителят не е съгласен с настоящата Политика за „бисквитки“ или Условията за ползване на сайта, молим да не използва уеб сайта, в т.ч. да не предоставя лични данни и информация, която би могла да се изисква за предоставянето на предлаганите услуги.

С приемането на Политиката за бисквитки по начина, указан по-горе, Потребителите се съгласяват, че Сайтът има право да събира чрез „бисквитки“ нелична информация при посещението им на сайта ни, по статистически причини и с цел да повишим потребителското удовлетворение от съдържанието, което публикуваме.

За повече информация за начините, по които събираме, използваме и съхраняваме лични данни, посетете нашата „Политика за защита на личните данни“ (Политика за поверителност).

IV. Други разпоредби

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на българското материално и процесуално право.
Доставчикът може да променя настоящите общи условия по всяко време, като публикува направените изменения на адреса на сайта своевременно.

 

Последна актуализация: 09.01.2024 г.