Трима български лекари създадоха протокол за диагностика и лечение на ранен меланом и редки кожни тумори

Научното постижение е стъпка към въвеждането на държавен стандарт за поведение при редки злокачествени тумори

Д-р Ива Гаврилова е моторът на обединение на екипа. Авторите дават свободен достъп до монографиите си за специалисти

 

Малигненият меланом и Меркел-клетъчният карцином сa агресивни злокачествени кожни тумори, които бързо развиват метастази. Последните клинични проучвания и научни публикации дават надежда, че навременното и насочено лечение още в началните стадии на заболяването, може значително да подобри прогнозата за пациента. Навлизането на адювантните имуно- и таргет-терапии коренно промени ситуацията и 5-годишната преживяемост на пациенти с меланом във IIВ-С и III-ти клиничен стадий се повиши от 5% на 45-65%.

От лятото на тази година адювантната имунотерапия вече се прилага в още по-ранните стадии на заболяването – IIB и IIC стадий. Този напредък в медицината изисква изключително точна диагностика и прецизен алгоритъм за коректно стадиране, с възможност за своевременно разпознаване на пациентите с ранен меланом. Най-прецизния метод за ранно оперативно стадиране при меланом, признат в света, е биопсията на стражевия лимфен възел (БСЛВ), известен като сентинелна биопсия.

Трима лекари от  Университетската СБАЛ по Онкология в София обединиха научните си търсения и опит в прилагането на сентинелна биопсия. Д-р Ива Гаврилова, д.м., д-р Лидия Чавдарова-Иванова, д.м. и д-р Венелин Георгиев, д.м., създадоха единствен по рода си интердисциплинарен труд, обединяващ три монографии на тема: „Съвременна диагностика и възможности да лечение на редките злокачествени кожни тумори“. Иновативният метод е без алтернатива за точното определяне на стадия на заболяването при новодиагностицирани пациенти и за рестадиране при наличие на рискови фактори или съмнение за напредващо заболяване.

Изследването систематизира  опита, натрупан от екипната работа на Клиниките по Онкодерматология, Нуклеарна медицина и Онкохирургия  в УСБАЛ по Онкология и е под патронажа на eдни от най-изявените специалисти в областта – проф. Елена Пиперкова, дм, дмн – Началник на Клиниката по нуклеарна медицина и доц. Лъчезар Джонгов, дм – Началник на Клиниката по коремна хирургия.

Научните трудове разглеждат диагностичните възможности и ролята на биопсията на стражевия лимфен възел (БСЛВ) през призмата на три медицински специалности с онкологична насоченост, с цел индивидуализиране на подхода към пациенти с редки кожни тумори. Всяка от монографиите съдържа анализ от клиничната практика на авторите за последните три години и илюстрира ефективността на ранната диагностика със сентинелна биопсия и последвало адювантно лечение при новооткрити пациенти в стадий III.

Работата на тримата учени получи признание за принос в развитието и прецизирането на техниката, усъвършенствайки различни етапи от извършването на сентинелната биопсия. Общият им интердисциплинарен труд демонстрира най-доброто комплексно съвременно лечение в ранен стадий и може да бъде ползван като учебно помагало за поведение при меланом и други карциноми. Формулираният от авторите диагностичен протокол е стъпка към въвеждането на държавен стандарт за поведение при редки злокачествени тумори.

За да бъдат максимално полезни на колегите си, авторите предоставят монографиите си за свободен достъп през сайта на издателя – Българската акоциация по дермато-онкология www.dado.bg: https://bitly.ws/35yUK

Д-р Чавдарова, проф. Пиперкова, д-р Гаврилова, д-р Георгиев
Д-р Чавдарова, проф. Пиперкова, д-р Гаврилова, д-р Георгиев