Третата „Академия Меланом“ отвори нови хоризонти за лечение на рака на кожата

Форумът в София събра водещи лектори от световните онкологични конгреси

Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО) организира третата „Академия Меланом“ с международно участие. Събитието събра от 17-ти до 19-ти ноември в София водещи  специалисти от България и чужбина, свързани с диагностиката и лечението на малигнен меланом и редки кожни тумори.

За екипа на БАДО „Академия Меланом“ е много специален форум, защото се утвърди като модерна професионална платформа за обмен на опит между лекари онколози, онкодерматолози, хирурзи, радиотерапевти, нуклеарни медици, образни диагностици, патохистолози, дерматолози, изследователи, учени, медицински сестри и други експерти, каза д-р Ива Гаврилова, член на УС и секретар на асоциацията. „На събитието тази година беше представен клиничен опит, изследователска работа и резултати от клинични изпитвания, които отразяват огромния напредък в областта на дермато-онкологията“, допълни д-р Гаврилова.

Сред акцентите в научната програма бяха новите терапевтични възможности за пациенти в ранен IIB  и IIC стадий, които са достъпни за българските пациенти от лятото на тази година. Опитът на УСБАЛО – София и ролята на сентинелната биопсия за прецизно стадиране при новодиагностицирани пациенти бяха презентирани от д-р Ива Гаврилова, хирург-онколог в лечебното заведение. Бяха представени и първите резултати от прилагането на видокотехнологичната оперативна техника в рефенирани онкологични центрове в Пловдив, Варна и Бургас.

Нов клас антитяло, част от комбинирана имунотерапия за лечение на меланом в метастатичен стадий презентира проф. д-р Пьотр Рутковски – ръководител на клиника в Националния изследователски институт по онкология във Варшава, Полша. Окуражаващите резултати дават нова надежда за контрол над заболяването, при значително по-ниска имунотоксичност.

С нов клас антитяло е свързана и сензацията в лечението очната форма на малигнения меланом, която бе представена на форума в София. Това рядко, но изключително трудно за овладяване заболяване е сериозно предизвикателство, което намира нова перспектива в новия препарат, предназначен за овладяване на метастатичните форми на заболяването, което до скоро беше немислимо. Академията показа резултати от лечението на първите пациенти с новия препарат.

Проф. Тереза Амарал от Центъра за клинични изпитвания за рак на кожата към Университета на Тюбинген, Германия и водещ лектор на Европейската асоциация по медицинска онкология за кожни тумори говори за резистентността към терапиите, което е голям бич и за лекари, и за пациенти. Проф. Амарал пристигна специално за събитието, за да предаде опита си в преодоляването на резистентността към лечението, която засяга в различна степен близо 40% от пациентите с меланом.

Третата Академия въведе и някои нови елементи в програмата си, като например специална застъпническа сесия, свързана с качеството на живот на пациентите с меланом. С участието на психолози, терапевти по физическо здраве и най-уважаваният фертилен специалист у нас – д-р Георги Стаменов форумът обърна внимание на цялостната грижа и подкрепа за засегнатите и техните близки, както и възможностите на нашите млади пациенти да създават семейство и да живеят пълноценно и след болестта.