М.с. Бистра Павлова
Длъжност: Медицинска сестра
 • Образование: Висше

  Работни места:
  – Институт Пирогов  като анестезиологична медицинска сестра
  – Полувисш медицински институт  – преподавател на длъжност „профилен ръководител”
  – Национален онкологичен институт- главна медицинска сестра в продължение на 20 години
  – Агенция по мениджмънт служба „трудова медицина”- експерт
  – Пенсионер от 2001г.

  Завършила:
  – Педагогически институт
  – Здравен мениджмънт
  – Курсове по палиативни грижи
  – Международно сестринско ателие
  – Курс към българска служба по акредитация
  – Специализация в Швейцария, гр. Берлинцона- онкологичен център
  – Преповадател към фондация „палиативни грижи”

  Публикации в списания, участие в учебник по онкология , участия в конгреси в „сестрински секции”

  Награди: отличник МЗ, грамоти, медал.