Д-р Ива Гаврилова, дм
Длъжност: Хирург онколог
Уеб-сайт: https://ivagavrilova.com/
 • Родена през 1981г., в гр. София.

  Завършва Средното си образование през 1999г. в Националната гимназия по древни езици и култури „Св. Св. Константин Кирил Философ”.

  През 2005г. се дипломира с отличен успех в Медицинския университет,

  гр София. Същата година е назначена в клиниката по Онкодерматология в УСБАЛ по Онкология, гр. София, където практикува и до днес.

  През 2015г. успешно придобива специалност по обща хирургия.

  От началото на 2016г. до 2019г. специализира пластична и реконструктивна хирургия във водещи центрове във Франция.

  Усвоява различни техники за реконструкция на млечна жлеза в най-реномираната университетска болница „Сент Луи“, Париж, и в Онкологичния център, гр. Лион.

  Има щастието да работи и изучава тайните на краниофациалната хирургия от видния ни хирург проф. Дарина Кръстинова в клиниката по пластична и реконструктивна хирургия „Шато дьо ла Майе“, Версай.

  Изучава и усвоява различни техники за реконструкция и пластично възстановяване при операции на различни тумори в областта на лицето и по-специално орбита, клепачи и нос.

  Работи в екип с проф. Кръстинова и до днес при регулярните й ежегодни планови посещения и операции в България.

  През 2017г. провежда специализация по реконструктивна хирургия на ушна мида с автоложни хрущяли, при световноизвестния пластичен хирург проф. Франсоаз Фирмин в болница „Бизе“, Париж, смятана за основоположник и съвременен хирург с най-голям опит в сферата.

  Д-р Гаврилова овладява различни техики за възстановяване и заместване на хрущялни структури в областта на ушната мида от автоложни ребра, след частични и пълни ампутации при редица тумори, вродена аномалия микротия и травми.

  Избрана за последния специализант на проф. Фирмин, преди нейното пенсиониране.

  Съавтор е на редица специализирани публикации. Участва с презентации от общата си практика с клинични случаи на пациенти с малигнен меланом в областта на ухото на реномирани онкологични форуми.

  До днес, д-р Гаврилова успешно сътрудничи и ежегодно оперира пациенти с микротия и реконструкции, след обезобразяващи операции при злокачествени кожни тумори с наследника на проф. Фирмин , д-р Стефан Гишард, в клиника „Бизе“.

  През 2018г. д-р Гаврилова придобива научна степен Доктор по Онкология  на тема „Редки злокачествени кожни болести: анализ и оценка на моделите на терапевтично поведение и критерии за експертен център в България“.

  Трудът й е посветен на основните принципи и качество на лечение, спрямо международните стандарти на редица редки кожни тумори като Малигнен меланом , Меркел-клетъчен карцином, карцином на Капоши и карциноми с произход от кожни аднекси.

  Дисертационният труд, разработеният план за подобряване моделите на специализирано лечение на пациенти с редки злокачествен кожни тумори и предложенията й за повишаване на качество на онкологичната грижа в експертните центове в България, й донася престижната награда „Дарзалас“ за принос в клиничната онкология, присъдена през през 2018г. на

  IX Национална Онкологична конференция „Мултидисциплинарни онкологични разговори и екстракти“ (МОРЕ) за заслуги и развитие в сферата на онкологията.

   

  През 2018г. става съучредител на първата по рода си Българска Асоциация по Дерматоонкология (БАДО), с мултидисциплинарна насоченост в сферата на кожните неоплазми, а от 2019г. БАДО е пълноправен член на Европейската асоциация по дерматоонкология (EADO).

  От 2020г. заема длъжност секретар на БАДО, като асоциацията за кратко време успява да изпълни много заложени проекти, посветени на подобряване диагностиката и съвременното лечение на кожен и редки форми на малигнен меланом, Меркел клетъчен карцином и редица редки форми на базоцелуларен и спиноцелуларен карциноми.

  През 2021г. БАДО регистрира страната ни към най-голямата Европейска платформа на пациенти с малигнен меланом и изгражда първата по рода си регистрационна мрежа за пациенти с меланом у нас, BGMelaReg, като част от EUMelaReg.

  Д-р Гаврилова е избрана за гладен координатор на BGMelaReg, като присъединява към проекта всички водещи онкологични центове в България, което позволява първите участия на страната ни в реномирани проекти с достоверни данни, доказващи възможностите за съвременно и качестевно лечение на пациентите с малигнен меланом.

  Водещ хирург онколог на клиниката по Онкодерматология, със значителен опит в оперативното лечение на кожните тумори и по-специално малигнен меланом с възможности за реконструктивна хирургия . Като последовател на доц. Красимир Киров от началото на практиката си извършва стадиращи сентинелни биопсии при малигнен меланом и Меркел клетъчен карцином, водещ и единствен по рода си метод за ранно оперативно стадиране и откриване на микрометастази в регионален лимфен басейн.

  Техниката е въведена и разработена в клиниката от 1993г от екипа на проф Пиперкова и Доц Киров като до момента  УСБАЛО остава едиствен водещ център в изпълнението й.  В унисон с новорегистрираните иновативни възможности за лечение на пациенти с малигнен меланом в ранни стадии на заболяването в световен мащаб и у нас след 2020г стадираща сентинела биопсия се превърна в рутинна и задължителна оперативна процедура при повечето пациенти. Д-р Гаврилова има значителен опит в оперативното лечение на метастатичен меланом в III стадий с операции с голям обем и сложност като лимфни дисекции в аксиларна и ингвинална област и в IV стадий различни метастазектомии. От години участва активно в системното лечение и проследяване на пациентите в метастатичен стадий с кожен, лигавичен и увеален меланом, Меркел-клетъчен карцином, редки форми на авансирал базоцелуларен и спиноцелуларен карциноми в корелация с клиниката по медицинска Онкология.

  Д-р Гаврилова е трето поколение хирург онколог, ученик и последовател на най-уважавания  и водещ специалист в сферата на Онкодерматологията у нас, доц. Красимир Киров, от когото се научава преди всичко да упражнява  професията си с много любов, съобразно водещите онкологични принципи, с готовност и желание за иновации.

  • Клуб млад Онколог
  • Българско хирургично дружество (БХД)
  • Българска асоциация по пластична, реконструктивна и естетична хирургия (БАПРЕХ)
  • Българско дрематологично дружестно (БДД)
  • Българска асоциация по медицинска онкология (БАМО)
  • Европейска асоциация по медицинска оноколгия (ESMO)
  • Европейска асоциация по дерматоонкология (EADO)
  • Американска асоциация по медицинска оноколгия (ASCO),
  • Международна асоциация по реконструкция на ухо (ISAR)

  Представител и главен координатор на Европейска меланомна регистрационна система (EUMelaReg) за България.

 • Автор на множество публикации посветени на диагностика, оперативно и системно лечение на злокачествени кожни тумори.

  Автор на глава „ Малигнен меланом и други злокачествени кожни тумори“ в учебник за студенти по медицина и лекари по „Онкология“ през 2020г.

  Съавтор в учебник по Медицинска Онкология,

  глава“ Злокачествени тумори на кожата“, Том 2, 2018г.