Профилактиката в онкологията е решаваща

Международният ден за борба с рака на гърдата – 19 октомври, си е Международен ден, но борбата с рака на гърдата е всеки ден, всеки час, всяка секунда. Защото, ако ние разчитаме само на тези кампании, ние нищо няма да постигнем.“ Това каза в предаването „Направление здраве“ по Радио ВИДИН проф. Иван Гаврилов, началник на Торакалната клиника в Специализираната болница за активно лечение по онкология в София. Той добави, че международните кампании се правят не толкова да се обърне внимание на обществеността, колкото на институциите, че опазването на здравето на нацията е тяхно основно задължение.

„Гражданствено понятие е, че онкологичните заболявания не са лечими. Защо? Защото, когато липсват скринингови програми, заболеваемостта се открива в късен стадий. И до ден днешен около 30-35% са в III B и IV стадии, което значи, че шансовете за 5-годишна преживяемост са под 20-25%. И тогава гражданственото понятие, че онкологичните заболявания са нелечими идва от един единствен факт, че не са лечими последствията им. А пък нашето население е свикнало да има ясна клиника и тогава да ходи на лекар, тоест независимо, че моят живот мина с приказки за профилактика и профилактика съществува много отдавна и онкодиспансерите от 50-60 години са били на много по-високо ниво и онкологичната мрежа, то е възпитание, което касае и училище, и родителска среда, и най-вече общество, и отговорност. Поради тази причина борбата с рака започва още в детската градина. Детето, играейки си с количката, трябва да знае, че бебето, за да бъде здраво, трябва да бъде хранено, а храненето с майчино мляко е незаменимо, а за да бъде храненето с незаменимо майчино мляко, трябва да има здрава майка, със здрави гърди. Оттогава то вече ще има отговорност и т.н. Ето защо т. нар. здравеопазване и профилактика в онкологията е решаваща.“

На преден план е първичната и вторична профилактика, каза проф. Гаврилов и добави:

„Първичната профилактика е начин на живот, който да не допуска ситуации, които могат да бъдат критични или допълнително рискови. Затова всички млади жени трябва да знаят, че раждането трябва да е своевременно. Ние учехме навремето, че след 26 години родилките, които раждат за първи път, се наричат  „възрастни първескини“. И това е точно така. Нациите, които имат висока раждаемост, своевременна раждаемост, голям процент на раждаемост и същевременно продължително кърмене, почти не познават тези заболявания. Изразено в цифри на 100 000 души население ситуацията е следната: в България 87 на 100 000 души, в Западна Европа – 124 на 100 000 души, в САЩ – 163 на 100 000 души, тоест колкото повече се отива в урбанизирана страна с високо развити технологии и неприродосъобразен начин на живот, толкова е по-висока заболеваемостта.“

27 на 100 000 души население е заболеваемостта в Япония. Обяснението е едно – навремено раждане, повече на брой родени деца, продължително кърмене и природсъобразен начин на живот. България е на едно от средните места в Европа, което не я поставя в изгодна ситуация, обясни проф. Гаврилов:

„Населението ни е застаряващо. Населението има все по-отчетлива тенденция да не ражда. И същевременно, изхождайки от факта, че няма ясна клиника в началните стадии, се създава възможност за липса на профилактика.“

Повече по тази и останалите теми в предаването може да чуете в звуковия файл.

Източник