Д-р Ива Гаврилова, дм представи съвременните методи за диагностика и лечение на малигнен меланом в рамките на Националната онкологична конференция на 19-20 май 2023 г. в София.

Лечението на малигнен меланом бе сред водещите акценти на Националната конференция по онкология

Д-р Ива Гаврилова, дм представи съвременните методи за диагностика и лечение на малигнен меланом в рамките на Националната онкологична конференция на 19-20 май 2023 г. в София. Форумът бе организиран от Българското онкологично научно дружество (БОНД), под егидата на Съюза за международен контрол върху рака (UICC).

Събитието тази година събра водещи специалисти в различни области на онкологията, които обсъдиха новостите в лечението и контрола на едни от най-предизвикателните онкологични заболявания – „Рак на бъбрека и уротела. Рак на белия дроб. Малигнен меланом. Тумори на глава и шия“.

Д-р Гаврилова модерира симпозиум, посветен на системното лечение на метастатичен меланом. В партньорство с д-р Ахмед Контилев и д-р Красимир Николов бяха представени клинични ползи и предимства на комбинирана таргетна терапия на пациенти с неоперабилен или метастатичен меланом с BRAFV600 мутация.

„Благодаря на колегите за ползотворната дискусия. Със споделения клиничен опит и знание очертахме съвременните възможности, които оформят бъдещето на онкологичните грижи в областта. Убедено вярвам, че в този формат допринесохме за ново разбиране за ефективността и мястото на таргетната терапия  в лечението на малигнения меланом”, каза д-р Ива Гаврилова.