Д-р Ива Гаврилова участва като лектор в Десетата годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология.

Д-р Ива Гаврилова участва в един от престижните онкологични конгреси у нас

Д-р Ива Гаврилова участва като лектор в Десетата годишна научна конференция на Българската асоциация по медицинска онкология, с международно участие. Форумът е един от най-престижните онкологични конгреси у нас и се проведе от 12 до 14 май в София.

Заедно с колегите й в Българската асоциация по дермато-онкология – д-р Гергана Шаламанова и д-р Теодора Караниколова – д-р Гаврилова представи възможностите за лечение с комбинирана таргетна терапия при метастатичен малигнен меланом.

„Участието ни на този форум, организиран на толкова високо ниво, бе ценна възможност да представим ефикасността, безопасността и предимствата на таргетната терапия при неоперабилен или метастатичен меланом с BRAFV600 мутация. Знам, че в тази среда на концентрирана обмяна на опит и знание, заедно ще вървим към по-качествено лечение и по-добра перспективата за пациентите ни с меланом в различните аспекти от лечението на тяхното заболяване“, каза д-р Гаврилова.