Д-р Гаврилова презентира редом с един от кумирите си в онкодерматологията на форум в Сърбия

Д-р Ива Гаврилова, д.м., секретар на БАДО, бе гост-лектор и модератор на сесия от конференцията „Белградски дерматологични дни“ от 22-ри до 25-ти ноември в Сърбия. Два от четирите дни на форума традиционно са посветени на дермато-онкологията. По покана на проф. Лидия Кандолф, организатор на форума, д-р Гаврилова представи новостите в лечението на Меркел-клетъчния карцином.

„Да бъда единственият български представител сред 250 водещи специалисти от цяла Източна Европа безспорно ми донесе професионално удовлетворение. Но тук, в Сърбия, имах вълнуваща среща и привилегията да презентирам на форума, редом с проф. д-р Aксел Хаушилд, Германия – блестящ учен, един от лидерите по специалността в момента, член на борда на Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO)“, каза д-р Гаврилова. По думите й лекцията му за мястото на неоадювантната терапия в лечението на кожни карциноми и меланом, както и втората му презентация, свързана с възможностите за адювантно  лечение на меланом в ранен стадий, са били вдъхновяващи.

Сред основните лектори на форума бе и проф. Мария Кончета Фарньоли от Рим, Италия,  която е от водещите експерти, разработили обновената класификация на EADO за базоцелуларен карцином от 2021 г., довела до нови стандарти в лечението на това заболяване.

Интересът на публиката привлече презентацията на проф. Питър Мор, Германия. Той представи настоящите и бъдещите проекти на Европейския меланомен регистър (EUMelaReg), към който се присъедини и България. „Членството ни в най-голямата регистрационна платформа в света е значимо постижение на БАДО, което отваря нови възможности пред страната ни за участие в научни разработки и клинични изпитвания“, допълни д-р Гаврилова.

Тя се върна от конференцията в Сърбия с още една вълнуваща новина – двама от водещите лектори – проф. Кристоф Хьолер, Виена и д-р Нина Дабелич, д.м., Хърватия са приели поканата да участват в конгреса на БАДО в София догодина. Интересите на проф. Хьолер са насочени към новите възможности за лечение на метастатичен меланом, а на д-р Дабелич – към новостите в терапиите за спиноцелуларен карцином. Очертава се много интересна програма за конгреса, на високо научно ниво. Готвим се усилено и очакваме форума с нетърпение, казват от екипа на БАДО.