Д-р Гаврилова представи случаи от практиката си на конгрес на БДД

Онкодерматологията намери своето достойно място в програмата на X-ия юбилеен конгрес на Българското дерматологично дружество (БДД). Д-р Ива Гаврилова, заедно с колегите си д-р Гергана Шаламанова и д-р Преслав Василев модерираха специален панел, който представи интересни клинични случаи за диагностиката и лечението на редки кожни тумори.

„Имах честта и приятното задължение за презентирам нови подходи за лечение на авансирали форми на базоцелуларен карцином, съобразно новата класификация на Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO). Вярвам, че това знание е било полезно за колегите с интереси в областта на дерматологията, защото те са в първи досег с пациентите с рискови кожни образувания“, каза д-р Ива Гаврилова.

Много интересни случаи от практиката си представиха и останалите презентатори в панела. Тясната връзка между онколога и дерматолога може да бъде от огромно значение за бързата и точна диагноза, лечението и ефективната грижа за нашите пациенти.

Получи се интересен панел и ползотворна професионална дискусия, за което допринесоха всички участници в залата. „Специално искам да благодаря на организаторите, защото това е начинът да се развиваме заедно и да бъдем още по-добри лекари“, сподели д-р Ива Гаврилова.