Д-р Ива Гаврилова - Национален имуно-онкологичен симпозиум

За ролята на хирурга при определянето на пациенти, подходящи за системно лечение в ранните стадии на меланом

Веднага след връщането ми от Европейската глобална конференция Post-Chicago в Мюнхен, се включих в MSD – Национален имуно-онкологичен симпозиум в Правец. Двудневният форум събра водещи онколози и лъчетерапевти от цялата страна, за да представи възможностите и иновациите в лечението на тумори с различна локализация, чрез имунотерапия.

Имах удоволствието да бъда модератор на симпозиум, посветен на новостите в лечението на малигнен меланом, където представих гледната точка на хирурга в лечението на заболяването. Акцентирах върху ролята на хирурга в помощ на оноклога при правилна селекция на пациенти, подходящи за системно лечение в ранните стадии на заболяването. Смятам това за ключово в грижата и плана за лечение, който предоставяме на нашите пациенти от лекуващия ги мултидисциплинарен екип.

Като лектори в симпозиума взеха участие двама от най-изявените онкодерматолози у нас – д-р Гергана Шаламанова, КОЦ-Пловдив и д-р Веселин Киров, УМБАЛ-Плевен. Д-р Киров представи нови данни за имунотерапия в ранен IIB – IIC  стадий на заболяването, които бяха изнесени само преди седмици на най-големия онкологичен конгрес в света – Годишната среща на ASCO в Чикаго. Д-р Шаламанова ни запозна с впечатляващите нови данни от 7-годишни резултати в лечението на метастатичен меланом с имунотерапия. Млад колега онколог – д-р Румен Йончев от МБАЛ „Сърце и Мозък“ – Плевен представи на симпозиума клиничен опит с брилянтен резултат.