Донка Балчева
Длъжност: Цитолог
  • Дипломирана като биолог през 1969г  биологически факултет при СУ „СВ Кл. Охридски”- гр. София.

    През 1973г. постъпва на работа в Национален онкологичен център секция „Профилактика и ранна диагностика на туморите„ с основна дейност клинична цитология -цитодиагностика на бял дроб, кожни тумори,млечна жлеза и профилактична цитодиагностика на маточна шийка с цитонамазка.

    Преминала програма следдипломна квалификация по „Цитодиагностика на туморите” и „Новости при цитологичната диагностика” при МА.