Приех почетен плакет в памет на доц. д-р Красимир Киров

На церемония за 100-годишнината на Българското дерматологично дружество (БДД) в аулата на Софийския университет бе връчен плакет „Почетен член на БДД“ на доц. д-р Красимир Киров, посмъртно. Приех отличието като член на семейството, с огромно вълнение и благодарност за признанието към заслугите му за развитието на онкодерматологията в България. Присъждането на плакета в годината на вековния юбилей на дружеството е още по-мотивиращо и вдъхновяващо както за близките на доц. Киров, така и за всички негови ученици и последователи, които черпехме от неизчерпаемото му знание и отдаденост на професията, която практикуваше с огромно сърце и любов. Това е най-ценното наследство, което той ни остави!

Събитието постави началото на X-ия юбилеен конгрес на БДД, с който най-старото медицинско дружество в България отбелязва  развитието и постиженията на дерматологичната наука у нас. Официалното откриване направи проф. Николай Цанков – патронът и лицето на дерматологията днес. За нас с д-р Гергана Шаламанова, като представители на Българската асоциация по дермато-онкология (БАДО), е чест да се присъединим към работата на форума и да модерираме сесията за Онкодерматология в конгресната програма.

В неделя ще имам привилегията да презентирам пред колегите-дерматолози постиженията на науката и клиничен опит за авансирали форми на базоцелуларен карцином, базиран на новата класификация на Европейската асоциация по дермато-онкология (EADO). Благодаря на доц. Гриша Матеев – председател на БДД и на проф. Развигор Дърленски – секретар на дружеството за поканата.