Научната конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“

Какво е важно да знаят колегите интернисти и общопрактикуващи лекари за малигнения меланом

За поредна година участвам в Научната конференция „Кардиоонкология – екипна грижа за по-добри резултати“. Четвъртото издание на форума се проведе изцяло виртуално на 19-ти и 20-ти януари и оново ми даде шанс да споделя с колеги интернисти и общопрактикуващи лекари какъв е „Пътят на пациента с малигнен меланом“. Благодаря на организаторите за поканата и на аудиторията за живия им интерес към превенцията, ранната диагностика и новостите в лечението, защото от общите ни действия като специалисти зависи изхода от заболяването и прогнозата за всеки пациент.

Всеки лекар има своето място в борбата с меланома и доброто познаване на симптомите, стъпките за диагностициране и новите терапии гарантират по-добра грижа и подкрепа за болните.

Разказах на аудиторията за BGMelaReg – българската платформа към Европейския меланомен регистър и резултатите, които постигнахме за тези близо 2 години от присъединяването на страната ни към най-голямата в света специализирана регистрационна система за пациенти в III-ти и IV-ти стадий.

Споделих информация за източници на данни за заболяването и информационни материали както за лекари, така и за пациенти, защото знанието е още един инструмент за успешно лечение.