Иновативно лечение на меланом в ранен стадий вече е регистрирано в България

Точната и прецизна диагностика чрез сентинелна биопсия придобива още по-голямо значение в ерата на иновативните терапии

На третата „Академия Меланом“, която се проведе от 17-19.11.2023 г. в София, бяха представени изключително обещаващи нови терапевтични възможности, които значително променят перспективите пред пациентите с меланом и успеха на тяхното лечение.

От лятото на тази година у нас бе регистрирано иновативно лечение в ранен IIB  и IIC стадий, насочено към предотвратяване на бъдещи рецидиви и развитие на далечни метастази. То се извършва с монотерапия с продължителност 1 година и дава изключително окуражаващи резултати за ранно овладяване на хода на заболяването.

Д-р Ива Гаврилова, хирург-онколог, подчерта ролята на точната и прецизна диагностика, която придобива още по-голямо значение в ерата на иновативните терапии, особено с навлизането на адювантната имунотерапия и таргет-терапията. На форума тя представи най-прецизният метод за ранно оперативно стадиране при меланом – биопсията на стражевия лимфен възел (БСЛВ). Техниката е без алтернатива за точното определяне на стадия на заболяването при новодиагностицирани пациенти и за рестадиране при наличие на рискови фактори или съмнение за напредващо заболяване.

„Гордея се да предавам знанието за сентинелната биопсия, утвърдена и развита от доц. д-р Красимир Киров и негови последователи в УСБАЛО – София, към които имам привилегията да бъда и аз“, каза д-р Гаврилова. Иновативната техника вече се прилага успешно в реферирани онкологични центрове в Пловдив, Варна и Бургас, които представиха първи резултати на форума на БАДО.