Симпозиум Дерматолози - Пловдив 2024

Доц. д-р Ива Гаврилова: Симпозиум „Дерматолози“ за предизвикателствата в лечението на кожни неоплазми

С нетърпение очаквам традиционния симпозиум с колеги-дерматолози, който организираме с екипа на Българската асоциация по дермато-онкология в Пловдив. От 21 до 23 юни ще посрещнем водещи специалисти от цялата страна, за да говорим за предизвикателствата в диагностиката и лечението на кожните  тумори, каза доц. д-р Ива Гаврилова.

Дерматолозите са първите кожни специалисти, към които се обръщат пациентите с множество бенки или съмнителни кожни образувания. „Те са първите, които могат да разпознаят меланом или друг кожен тумор. Познаването на специфичните белези с диагностична стойност  и новите терапевтични възможности са от ключово значение за своевременното насочване към специализирано онкологично лечебно заведение, без опасни интервенции и забавяне на терапевтичните дейности. Затова често казвам, че в надбягването с времето при кожните неоплазми, дерматологът е най-ценният съюзник на онкохирурга и онколога, в помощ на пациентите“, допълни още доц. Гаврилова.

Тя благодари на лекторите и на участниците в симпозиума, които ще дистутират новостите, научните постижения и клиничен опит в областта на дермато-онкологията.