Д-р Татяна  Кирова
Длъжност: Диагностик
 • Д-р Татяна  Кирова е родена и завършва образованието си в гр София. Потомствен онколог и специалист по хематология с над 40 години опит.

  Завършва Медицински Университет в  гр София през 1982г. И в последствие придобива специалност по Вътрешни болести и Хематология.

  От 1983 гдо 1986г работи като научен сътрудник по хематология в „Научен институт по хематология и кръвопреливане“ гр София

  От 1987г до  2001г продължава дейността си в „Транспортен Медицински институт“ гр София

  От 2001г до днес практикува  и обучава студенти и специализанти в „Университетска болница Лозенец“.

  През годините на натрупан опит, придобива допълнителни квалификации по :

  Цитодиагностика на онокологичните заболявания

  Ехография на млечни жлези и коремни органи

  От 2018г до днес е част от екипа на „АИПИСМП Д-р Гаврилови онкоконсулт“  като диагностик. Извършва  консултации в сферата на хематологични заболявания.